top of page

VIND JE BALANS

Balans = evenwicht.

Evenwicht = een stabiele toestand.

Een stabiele(re) toestand geeft je rust. 

Bij Denkvrij zoeken we samen naar de balans die bij jou past. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de verhouding tussen inspanning en ontspanning, maar ook om hoeveel je te dragen hebt versus hoeveel kracht je kunt opbrengen om alles te doen. Veel cliënten die zich bij Denkvrij aanmelden worstelen met de balans tussen gedachten (veel moeten, piekeren, etc) en gevoel (emoties presenteren zich heftig, lastig te hanteren). Om een idee te krijgen van hoe je 'pad' ongeveer verloopt naar een betere balans, is dit schematische overzicht gemaakt. Zelfonderzoek  en het inzicht dat daaruit voortkomt, maakt dat we samen tot de kern kunnen komen van jouw uitdaging. Van daaruit bouwen we een stevige basis, die het makkelijker maakt weer je bewegingsruimte te vergroten en de ballen in de lucht te gooien (of houden) waar jíj voor kiest!

Wil jij dit ook aan gaan? Wil je samen op onderzoek uit?

Padnaarbalans.png
Brown Material

WAT IS BALANS?

Coaching bij Denkvrij gaat eigenlijk altijd over balans. Maar wat is BALANS eigenlijk?

Balans is als een natuurlijk aanvoelende golf die beweegt binnen een bepaalde bandbreedte. Daarbij gaat balans over de beweging tussen uitersten, de afwisseling tussen zaken die soms zelfs onverenigbaar lijken. 

Denk aan naar binnen (introspectie) en naar buiten gericht (extravertie) zijn. Of de balans tussen chaos en orde, positief en negatief, gedachten en gevoel, etc.

 

 balans bestaat eigenlijk niet, want als mens ben je continu in beweging. Afhankelijk van jouw omstandigheden of innerlijke staat van zijn kunnen jouw behoeften en impulsen sterk wisselen. De kunst is om deze steeds opnieuw ruimte te geven binnen de bandbreedte.

Balans heeft dus alles te maken met een (midden)weg vinden, een ritme dat voor jou goed past. En die nog toegespitst op de thema's die voor jou spelen...

BALANS... TUSSEN?

Balans gaat vaak over twee (of meer) dingen die je mentaal tegenover elkaar plaatst. Soms gaat dat letterlijk over uitersten. Je bent heel druk en gespannen, maar wil graag meer rust en ontspanning en kunt de middenweg daarin (nog) niet vinden en/of weet nog niet hoe je deze zaken met elkaar kan combineren of op een prettige manier kan afwisselen. Want het kan ook gaan over delen van je leven; zoals balans tussen tijd met de kinderen en tijd die je besteedt aan je eigen activiteiten.

 

Vaak wordt vanzelf duidelijk in de intake, waar jouw balans-uitdaging ligt, want die ligt direct onder jouw probleem. In de coaching gaan we op zoek naar hoe je hierin weer meer regie kunt ervaren, met andere woorden: meer kiezen, minder overweldigd zijn door wat er gebeurt.

Balans onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

denken aan - denken uit

werk - privé

naar binnen - naar buiten gericht

samen - alleen

ontspannen - inspannen

positief - negatief

moeten - mogen

versnellen - vertragen

verleden - heden - toekomst

spontaniteit - structuur

geven - krijgen

vrijheid - verbondenheid

overgave - regie

gevoel - gedachten

ingetogen - uitgelaten

kwaliteiten - valkuilen

opladen - ontladen

breder denken - scherper zien

INGANG - BALANSGEBIEDEN

In een coachingstraject brengen we de situatie in kaart en nemen we jouw balans onder de loep. Als het bij jouw uitdaging past, dan onderzoeken in onze sessies 5 hoofdgebieden, met als eerste ingang jouw energie. Als die kan stromen - je regelmatig even "vrij van denken" kunt zijn en kunt opladen - dan volgt het denk- en veranderwerk daarna een stuk gemakkelijker.

Hieronder krijg je meer inzicht in deze balansgebieden. Je krijgt een idee van hoe we hiermee aan de slag gaan in een coachingstraject. Ook staan er tips om alvast aan jezelf te werken voordat je start. Misschien kom je daarmee al een stap verder... Graag gedaan!

Girl Jumping

1. ENERGIE & EMOTIES

Als je oriënteert op coaching zit je niet (helemaal) lekker in je vel. Je hebt minder energie en/of kunt lastig(er) omgaan met je emoties. Dat is oké. Je bent vast gelopen en voelt dat genoeg nu genoeg is. Dus goed dat je op onderzoek uit bent! Moedig ook.

TIJDENS COACHING
Tijdens de coachingssessies werken we met jouw energie en emoties. Ze zijn goede raadgevers over hoe het met je gaat. Centraal staat jouw aard: wat voelt voor jou goed in de basis? Hoe ken jij jezelf? Ben je een springerig en energiek persoon, zoek je liever de rust op of misschien wel beide? 


Een disbalans in je emoties of energie kan een oorzaak zijn van dat je niet lekker in je vel zit. Maar, wat ook mogelijk is: het is een gevolg van wat je meemaakt. Ook dit nemen we samen onder de loep. Stap voor stap tasten we af wat jou op dit vlak meer evenwicht kan brengen. 


ZELF IETS DOEN?

Wil je zelf hier al mee aan de slag, voordat je de stap richting coaching neemt? Start dan bijvoorbeeld eens met het bijhouden van een dagboek. Schrijf in 1 zin per dag op een vast moment hoe je je voelt. Dit maakt al iets meer ruimte voor je emoties, om er "gewoon" te mogen zijn. En dat is een eerste stap richting het herstellen van de balans. 
Wil je meer zicht op je energieniveau? Schrijf elke dag in je boekje hoe je energieniveau was, op een schaal van 0-5 sterren. Noteer ook: wat hielp je vandaag en wat werkte juist tegen? Na een tijdje brengt dit vanzelf meer inzicht. Succes!

2. GEDACHTEN

Hoe zou het zijn als minder blijft hangen in het piekeren en jouw denkkracht kan aanwenden om te groeien?

TIJDENS COACHING
In de praktijk onderzoeken we jouw denkkaders en de oorsprong hiervan. We proberen tot het inzicht te komen welke denkbeelden jou niet (meer) verder helpen en welke juist versterkend werken. Hiervoor zetten we met name de systemische methode "Schilden van de Innerlijke Familie" in.

We proberen helderheid, inzicht en overzicht te krijgen in jouw vraagstuk of doel. Elk van de vier archetypische schilden heeft een ander perspectief op de situatie(s), dat kunnen we goed gebruiken! We zullen niet alleen snel tot de kern komen, binnen no-time ontstaat ook een sterker gevoel van keuzevrijheid. 

Laten we samen aan de slag met het ontdekken van jouw brein. Ik leg je tussendoor ook af en toe iets uit over hoe het brein werkt. Want vaak is achtergrondinformatie vanuit o.a. neurowetenschap en psychologie zo verhelderend... Stap voor stap verleggen we de lat naar een hoogte die je meer ontspanning brengt.

ZELF IETS DOEN?

Als je zelf je gedachten wil onderzoeken, kan dat op allerlei manieren. Eén interessante invalshoek is om je belemmerende gedachten eens op te schrijven. Maak eens een lijstje met bijvoorbeeld "alles dat jij vindt dat MOET?". Schrijf dan op wat je denkt, als je deze lijst ziet. Wat zou jij jezelf gunnen?

Male Profile_edited.jpg
Image by Zach Vessels

3. OMSTANDIGHEDEN & OMSTANDERS

Waar heb jij last van in je omgeving? Wat zijn omstandigheden die maken dat jij niet makkelijk verder komt op je pad?

TIJDENS COACHING
Soms kan jouw wereld kort flink door elkaar geschud worden, of er kunnen factoren zijn die voor jou langdurig belemmerend werken. Daardoor kun je zelf niet (meer) voluit leven zoals je dat zou willen.

De invloed van 'buitenaf' komt in alle soorten en maten: een chronische ziekte, het verlies van een dierbare, ontslag, scheiding, een reorganisatie op het werk, zorg voor een dierbare of een ruzie in de familie... Iedereen maakt wel eens iets mee dat je uit je balans haalt. Dat kan ook iets positiefs zijn dat in je leven is gebeurd: gezinsuitbreiding, een promotie op het werk, noem het maar op. Soms lukt het niet om er zelf goed de vinger op te leggen. Coaching biedt dan een mooie gelegenheid om de werking hierachter samen te onthullen en te kijken hoe je hiermee om kunt gaan.

ZELF IETS DOEN? 
Teken een cirkel ophet midden van een vel. Schrijf er je eigen naam in. Schrijf om jezelf heen de dingen op die op jou van invloed zijn. Die je uit balans brengen. Teken daar een cirkel omheen en zet een pijl richting jezelf.

Vraag je dan af: Wat doet dit overzicht met je? Waar heb je zelf invloed op, waar kun je iets mee? Wat wil je liever loslaten?

4. LICHAAM

Ken jij het gevoel van "te veel in je hoofd zitten"? Kun jij dan ontspannen? Rust ervaren? Voel je je kalm? Of wil jij niets liever dan slapen, hangen, en kom je daar juist niet meer uit?

TIJDENS COACHING
Balans heeft onherroepelijk te maken met je voedingsbodem. Ook al zijn wij als mensen niet letterlijk geworteld in de grond, toch hebben wij een lichaam dat zich voedt dankzij en voortvloeisel is uit de natuur. Als we met respect en aandacht voor ons lichaam (incl. brein) en onze natuurlijke omgeving kunnen handelen, ervaren we automatisch meer stabiliteit. 

Klinkt dat zweverig? De stappen hierin zijn juist heel praktisch. Als je gestresst bent adem je bijvoorbeeld heel hoog. Ben je ontspannen, dan zakt je ademhaling automatisch. Dit kan een goede graadmeter zijn... Als je fysiek in beweging komt, kun je niet eindeloos in gedachten blijven hangen. Ook best handig, als bijvoorbeeld je uitdaging is om minder te piekeren. 

Bij Denkvrij nemen we jouw lichamelijke 'struikelblokken' mee als terrein waarop we onderzoek kunnen verrichten. Mocht dit van grote invloed zijn, en we beiden tot inzicht komen dat je hierin ook wil groeien, dan doen we oefeningen die je hierin kunnen ondersteunen. 

ZELF IETS DOEN?

Sta elke dag minimaal een moment stil bij je lijf. Hoe voelt het? Waar voel je spanning? Schud het dan letterlijk van je af. Probeer bijvoorbeeld eens bewegende

meditatie, een sport of iets als tai-chi of qi-gong. 

Photo taken at my friend’s farm where I stayed for some days at the peak of my depression_edited.jpg
Image by Halil Ibrahim Cetinkaya

5. ACTIVITEITEN

Druk, druk druk. Wanneer mag je een keer stil staan? Of zou jij juist een wat bruisender leven willen?

TIJDENS COACHING

Hoe verdeel jij je energie over de dag? Waarom doe je dat eigenlijk op die manier? Wat als je handvatten zou hebben en kan leren kiezen vanuit wat voor jou essentieel is?

Als je naar je balans kijkt, zijn je activiteiten, je dagelijkse handelingen, daarop van grote invloed. Deze worden deels gevoed door gedachten, maar gaan soms ook automatisch. ​

Er is niet één manier om je activiteiten in te delen en hierin keuzes te maken. Er zijn zo veel technieken... Misschien heb je er al meerdere geprobeerd, die (tijdelijk) hebben gewerkt of juist helemaal niet. 

In jouw coachingstraject ontdekken we samen vanzelf wat (beter) bij jou past. Welke gedachten en drijfveren liggen er eigenlijk achter? Voelt het goed om daarin verandering aan te brengen? Dan komt de praktische kant, het indelen van je activiteiten én de keuze voor momenten van rust, automatisch bovendrijven. Het nieuwe gedrag kun je onder begeleiding oefenen, zodat je je niet direct in het diepe gegooid voelt. Geleidelijk zul je merken dat er écht iets verandert! 

ZELF IETS DOEN? 
Activiteiten op de dag veranderen begint bij inzicht. Wat doe jij eigenlijk op een dag? Houd eens een paar keer de hele dag een lijst bij. Wat doe jij nou eigenlijk allemaal? En is dat vaak in hetzelfde ritme (structuur), of steeds anders (chaos)? 
Wat leer je ervan om dit overzicht te zien?

Meetinstrument: wiel van balansgebieden

Waar jouw uitdaging ligt wordt vanzelf helder als je je er meer in verdiept. Vaak klopt je eerste gevoel erbij al, maar soms kom je toch tot verrassende inzichten! In onze sessies nemen we de tijd om hier samen op te puzzelen. Indien het bij je past, gebruiken we concreet het "wiel van balansgebieden" als meetinstrument. Zo heb je aan het begin, tussentijds en aan het einde helder hoe jouw gebieden ervoor staat en waar je nog kunt en wil groeien. Is je interesse gewekt?

Of bel | 0622472835
wiel van balansgebieden denkvrij coaching
bottom of page