top of page
 • Writer's pictureEline Kwantes

Schilden van de Innerlijke Familie - de basis

Updated: May 11, 2023


Met poppetjes, kaarten en toetsstenen krijg jij een beeld van hoe je innerlijk functioneert, om tot meer bewustzijn en zelfinzicht te komen.
Toetsstenen Innerlijke Familie

De Schilden van de Innerlijke Familie is een methode met een fundament in de psychologie. Deze methode helpt je om meer inzicht in en regie over je eigen leven te krijgen. Het is een holistisch en archetypisch model, bestaande uit vier zogenaamde 'schilden'. Doordat het gebaseerd is op, in de Westerse wereld intuïtief begrepen, archetypen krijgen de meeste mensen het werken met dit model snel in de vingers. De indeling staat volledig los van je fysieke lichaam en wordt dus puur gebruikt om je innerlijke wereld te verkennen.De grondlegger van De Schilden van de Innerlijke Familie, Psychologe Ariënne Klijn, legt het nog verder uit:


"De indeling van eigenschappen in vrouwelijk en mannelijk is al zo oud als de mensheid. Zowel in de leer bij wijze mensen uit diverse spirituele tradities als in mijn studies psychologie en psychotherapie, leerde ik hoe jong wij al meekrijgen welke eigenschappen bij meisjes en jongetjes “horen”. En welk gedrag als typisch mannelijk of vrouwelijk gezien wordt. Dit maakt dat iedereen de archetypen van de Schilden van je Innerlijke Familie meteen herkent. Archetypen, geen stereotypen: als jij een vrouwelijk lichaam hebt, is het aan jou of je vooral eigenschappen wilt laten zien die bij de innerlijke vrouw horen. Het is jouw keuze of je ook ruimte en aandacht geeft aan eigenschappen van het innerlijke meisje, jongetje of de innerlijke man. Alle vier hebben hun eigen waarde en zijn gelijkwaardig.

Jouw archetypische kwaliteiten kun je gebruiken om te creëren waar je gelukkig van wordt, wat voor jou waardevol is. Ook leer je soepel schakelen tussen je verschillende stijlen, wat handig is in tijden van verandering. Dat noemen wij Dansen met je Schilden, en dat is wat je bij de Innerlijke Familie leert. Zo wen je aan de idee dat je al die eigenschappen tot je beschikking hebt. En dat je vrij bent om in jouw leven kwaliteiten te ontwikkelen die jij wilt – oftewel de Regisseur van je Innerlijke Familie te worden."


De vier schilden zijn:

 • De innerlijke man - je daadkracht & kaders

 • De innerlijke vrouw - je draagkracht & voedingsbodem

 • Het innerlijke jongetje - je levensenergie & wilskracht

 • Het innerlijke meisje - je gevoelswereld & zachtere kant

De methode gaat er dus van uit dat iedereen geboren wordt met een innerlijk meisje en een innerlijk jongetje. Zij vormen je aard en zijn niet zozeer te veranderen. Soms ben je ze wel een beetje 'vergeten', zijn ze ondergesneeuwd geraakt in je volwassen leven of laten ze zich vooral van hun minder goede kant zien... De innerlijke man en vrouw worden in de loop van je leven ontwikkeld, naar aanleiding van voorbeelden en voorleven. Ook deze kunnen zich van hun goede (krachtkant) en mindere (schaduw)kant laten zien. Daarnaast kennen deze schilden de mogelijkheid nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Heel handig als je ergens in bent vastgelopen.


Met de methode Schilden van de Innerlijke Familie, waarin coach Eline Kwantes is gespecialiseerd, krijg jij meer grip op wat er speelt en kun je weer gemakkelijker de regie nemen over jouw leven en keuzes maken.
Regie nemen met innerlijke familie

Hoe kun jij weer grip krijgen en regie nemen, in plaats van alle kanten op te schieten als een soort flipperkastballetje?

Dit is één van de belangrijkste vragen die de methode “De schilden van de Innerlijke Familie” adresseert. Grondlegger Ariënne Klijn komt regelmatig weer terug met deze vraag. Want als je mensen kunt helpen weer grip krijgen op hun eigen leven, dan gaat de weg voorwaarts weer meer open! Door jouw situatie of dilemma via de vier schilden te belichten, leg je vanuit diverse (interne) invalshoeken informatie op tafel. Hierdoor kun je je eigen probleem helderder bekijken en dus ook beter zien waar de angel zit. Zodra dat duidelijk wordt is de keuze die je een stap vooruit helpt veel gemakkelijker.Moet je vasthouden of loslaten? Met de Innerlijke familie archetypen kun je leren afwegen wat voor jou belangrijk is, hoe je je voelt, wat je wil en hoe je hoofd daarover denkt.
Afwegen met Innerlijke Familie

Wil jij steviger vasthouden, de touwtjes aantrekken, de kaders aanscherpen? Ligt jouw behoefte bij het helder krijgen van plannen, doelen of grenzen? Dan is de innerlijke man je go-to schild. Hij kan je helpen om scherpte toe te voegen en de lijnen te trekken waar jij ze wil zien. Soms is dit precies wat nodig is. Maar soms is dit de manier die je kent en eigenlijk net niet de meest behulpzame stap voorwaarts…

Of wil jij de touwtjes juist meer laten vieren? Rust ervaren, de zaak vanuit kalmte benaderen of accepteren hoe het momenteel is? Kijken wat er ontstaat, in plaats van aan de slag met het einddoel voor ogen? Dan is de innerlijke vrouw je go-to schild. Loslaten hoort bij de innerlijke vrouw. Zij helpt je te aanvaarden en vanuit je voedingsbodem te laten ontstaan wat er ontstaat. Het kan dat je hier juist automatisch makkelijker voor kiest, dat je mee stroomt met hoe de dingen nu eenmaal gaan… soms is dat de beste aanpak, maar soms merk je dat het je toch niet helemaal daar brengt waar je heen wil.

Deze beide volwassen schilden belichten dus andere eigenschappen die je kunt inzetten. Zodra dat niet meer vanzelf gaat en je stil gaat staan bij wat er gebeurt, groeit vanuit daar de regie. De mógelijkheid om te kiezen.

Waar de innerlijke vrouw bepaalt wat écht belangrijk is, maakt de innerlijke man dat concreet. Samen vormen zij - in innerlijke familie taal - het #goedehuwelijk. Als we in een sessie zitten zullen we het innerlijke jongetje en meisje ook altijd belichten, het is immers een holistisch model. Zo krijgen we een compleet beeld van jouw innerlijke systeem…


Aan de slag

Als je coaching bij mij start, en het werken met de Innerlijke Familie voor jou goed past, dan kunnen we hier dus uitgebreid mee aan de slag. Bijvoorbeeld:

 • Zo doen we onderzoek naar hoe jouw schilden momenteel in elkaar zitten. Hiervoor zijn handouts per schild beschikbaar, zodat je (samen tijdens sessies en/of zelf thuis) kunt onderzoeken hoe jouw schilden in elkaar zitten. Want niet elke innerlijke man, vrouw, meisje of jongetje is hetzelfde. En niet bij iedereen is elk schild even stevig aanwezig of ontwikkeld.

 • We brengen in kaart waar jouw energie van gaat stromen of juist stagneert, en hoe jij met je gevoelswereld omgaat. Zo proberen we te ontdekken of jouw innerlijke jongetje en meisje wel voldoende ruimte en aandacht krijgen, op een wijze die past bij hoe jij in elkaar zit.

 • We kijken naar jouw behoefte en mogelijkheden om te groeien en ontwikkelen. Hiervoor wenden we de innerlijke man en vrouw aan en kijken we naar hoe deze gedurende jouw leven zijn ontwikkeld.

 • Voor visueel georiënteerde personen hebben we een kaartenset van allerlei aspecten van de de Innerlijke Familie schilden. Hiermee kunnen we ook nader onderzoek doen of de door jou gewenste situatie neerleggen. Door deze kaarten neer te leggen krijg je in sommige gevallen al genoeg inzicht om weer meer regie te nemen in je leven!

 • De 'Toetsstenen' van de innerlijke vrouw kunnen we toepassen als jij je meer wil richten op wat voor jou belangrijk is, maar het lastig vindt om dit vast te houden. Door deze toetsstenen uit te zoeken en voor jezelf concreet te maken, kan het onder andere zo zijn dat er meer rust ontstaat in het maken van jouw keuzes.

 • Met het door mij ontwikkelde Balans-Model en de Balans Grafiek kunnen we nog specifieker onderzoeken hoe het met de balans in jouw innerlijke systeem gesteld is en waar concrete aanpassingen kunnen helpen die balans te herstellen of vinden.

 • Terwijl we met de innerlijke familie werken, kunnen we ons ook wenden tot ervaringsgerichte sessies (zoals wandelen, iets binnen jouw interesse bezoeken, bewuste bewegingsactiviteiten, etc.) of creatieve sessies (zoals het visualiseren van jouw innerlijke familie, ondersteunende voorwerpen creëren, chocolade maken, schilderen/tekenen, etc.)

Eerst zelf aan de slag?

Vind je het leuk om zelfstandig met de Innerlijke Familie aan de slag te gaan, dan kun je het (lees- &werk)boek van Ariënne Klijn gebruiken. Ook is het mogelijk workshops te volgen via de Innerlijke Familie.


Ga je liever individueel aan de slag, direct gericht op jouw (coach)vraag of doel?Comments


bottom of page